วันพุธที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2553

โรงไฟฟ้าถ่านหิน

หลักการของโรงไฟฟ้าถ่านหิน

             โรงไฟฟ้าถ่านหินถือว่าเป็นโรงไฟฟ้าที่มีความสำคัญอย่างมากสำหรับประเทศไทยเนื่องจากว่าเป็นโรงไฟฟ้าที่มีต้นทุนต่อหน่วยการผลิตถูกที่สุด สำหรับโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยคือโรงไฟฟ้าแม่เมาะซึ่งใช้ถ่านหินลิกไนก์จากเหมืองเมาะมาใช้ในการผลิตไฟฟ้า การที่ประเทศเรามีโรงไฟฟ้าแม่เมาะทำให้ราคาค่าไฟของเราถูกลงมากถ้าหากประเทศเราขาดโรงไฟฟ้าแห่งนี้ไปค่าไฟฟ้าคงแพงขึ้นกว่าเดิมมาก
                สำหรับขั้นตอนในการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินมีดังนี้ ถ่านหินจะถูกส่งจาก Transfer house เข้าสู่ไซโล โดยระบบสายพานลำเลียง ปริมาณถ่านหิน 800 ต้น/ชั่วโมง จะถูกลำเลียงและป้อนเข้าสู่ตัวบดถ่านหิน ให้เป็นเม็ดเล็กลงไปอีก ให้ได้ขนาดประมาณ 1 ส่วน 4 นิ้ว หรือเล็กกว่านั้นอีก เพื่อให้ง่ายต่อการเผาไหม้เพื่อต้มน้ำใน boiler น้ำจำนวนมากใน boiler จะกลายเป็นไอที่ความร้อนสูงประมาณ 540 องศาเซลเซียส และมีความดันประมาณ 2400 PSI ไอน้ำที่มีความดันสูงนี้จะอัดตัวกันอยู่ภายในท่อ ซึ่งต่อมายัง Turbine พัดลมพลังสูงจะเป่าอากาสเข้าสู่ boiler เพื่อให้เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นทำให้ไอน้ำมีความดันถึง 2400 PSI เพื่อไปขับใบพัดของ Turbine ให้หมุนถึงประมาณ 3600 RPM ตัว Turbine ซึ่งต่ออยู่กับ Generator (เครื่องกำเนิดไฟฟ้า) จะผลิตพลังงานไฟฟ้าออกมา ส่วนไอน้ำที่ออกจาก Turbine จะมีความดันต่ำลงและจะไหลผ่าน Condenser และเปลี่ยนสภาพเป็นน้ำเพื่อจะนำกลับมาใช้ได้อีกครั้งหนึ่ง ส่วนอากาศเสียจากการเผาไหม้จะถูกพัดลมดูดเพื่อจะนำไปปล่อยที่ปลายปล่องควันของเสียที่เกิดจากการเผาไหม้ (ของเสียที่เกิดจากการเผาไหม้ประกอบด้วย CO2 , SO2 , NOx , ash , slag , gypsum) จะถูกกำจัดโดย electrosrtatic precipitators ณ จุดนี้ผงเถ้าละเอียด (fine ash) ถึง 99% จะถูกกำจัดที่จุดเช่นกัน ผงเถ้าละเอียดที่ถูกกำจัดแล้ว จะถูกรวบรวมไว้ที่เก็บผงเถ้า (Ash silo) เพื่อที่จะนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป          
            การกำจัดอากาศเสียที่หลงเหลือจากการกำจัดในครั้งแรก โดยการปล่อยอากาศเสียผ่านปล่องควันในระดับสูงเพื่อทำให้อากาศเสีย เจือจางสมารถแพร่ไปได้ในบริเวณกว้าง การติดตั้งระบบตรวจสอบปริมาณของเสียที่ปล่อยออกมาผ่านปล่องควัน โดยการติดอุปกรณ์ติดตามผลภายในปล่องควัน เพื่อให้แน่ใจว่าของเสียที่ปล่อยออกมา จะไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากมาตรฐานที่กำหนดไว้ ติดตั้งระบบระบายความร้อน โดยสร้างบ่อกักเก็บน้ำเพื่อสูบน้ำเข้าไประบายความร้อนในไอน้ำ เพื่อให้ไอน้ำเปลี่ยนสถานะเป็นหยดน้ำ น้ำที่ใช้ระบายความร้อนนี้ ก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำสาธารณะต้องมีอุณหภูมิที่ไม่เกินตามที่กำหนดไว้ เพื่อไม่ให้กระทบต่อสิ่งแวดล้อม
            ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาโดยได้นำระบบการควบคุมก๊าซที่เกิดจากการเผาไหม้ ประกอบด้วย ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) จะใช้หัวพ่นเชื้อเพลิงแบบ Low NOx Burner และใช้ระบบ Flue Gas Recirculation หมุนเวียนก๊าซร้อนที่ออกจากหม้อน้ำไปแล้วกลับเข้าในห้องเผาไหม้อีกครั้ง หนึ่ง เพื่อควบคุมอุณหภูมิการเผาไหม้ ทำให้ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน NOx ที่เกิดจากระบบเผาไหม้ลดลง นอกจากนั้น จะติดตั้งเครื่องกำจัดก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (Selective Catalytic Reduction : SCR) เป็นอุปกรณ์เพิ่มเติม ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงในการลด NOx ส่วนก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) จะถูกกำจัดโดยเครื่องกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Flue Gas Desulfurization : FGD) ที่มีประสิทธิภาพสูง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น